Ford Stroker Kit

-13cc

 • DSS Piston Kit K2-4977-3592 3.592 Bore -13cc Dish for Ford 4.6L Stroker
 • DSS Piston Kit K2-3121-4040 4.040 Bore -13cc Dish for Ford 302 Stroker
 • DSS Piston Kit K2-3121-4125 4.125 Bore -13cc Dish for Ford 302 Stroker
 • DSS Piston Kit K1-4824-3582 3.582 Bore -13cc Dish 2V for Ford 4.6L Stroker
 • DSS Piston Kit K1-3821-4040 4.040 Bore -13cc Dish for Ford 393C (351C Stroker)
 • DSS Piston Kit K2-3171-4040 4.040 Bore -13cc Dish for Ford 302 Stroker
 • DSS Piston Kit K2-3521-4040B 4.040 Bore -13cc Dish for Ford 351W Stroker
 • DSS Piston Kit K1-3821-4165 4.165 Bore -13cc Dish for Ford 351C Stroker
 • DSS Piston Kit K1-4977-3552 3.552 Bore -13cc Dish for Ford 4.6L Stroker
 • DSS Piston Kit K1-3821-4060 4.060 Bore -13cc Dish for Ford 393C (351C Stroker)
 • DSS Piston Kit K3-3006-4125 4.125 Bore -13cc Dish for Ford 302 Stroker
 • DSS Piston Kit K3-3006-4030 4.030 Bore -13cc Dish for Ford 302 Stroker
 • DSS Piston Kit K3-3006-4165 4.165 Bore -13cc Dish for Ford 302 Stroker
 • DSS Piston Kit K3-3271-4040 4.040 Bore -13cc Dish for Ford 302 Stroker
 • DSS Piston Kit K3-3156-4165 4.165 Bore -13cc Dish for Ford 302 Stroker
 • DSS Piston Kit K3-3006-4000 4.000 Bore -13cc Dish for Ford 302 Stroker
 • DSS Piston Kit K3-3271-4000 4.000 Bore -13cc Dish for Ford 302 Stroker
 • DSS Piston Kit K3-3156-4000 4.000 Bore -13cc Dish for Ford 302 Stroker
 • DSS Piston Kit K3-3006-4185 4.185 Bore -13cc Dish for Ford 302 Stroker
 • DSS Piston Kit K8856-4030 4.030 Bore -13cc Dish for Ford 331 SBF (302 Stroker)
 • DSS Piston Kit K1-4924-3552 3.552 Bore -13cc Dish 2V for Ford 4.6L Stroker